Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Kihon/Kumite    Kata    Gradering     Leksikon
Sentrum Karateklubb
 

Leksikon:  Japansk | Dojo kun | Stillinger | Slag | Spark | Blokkeringer | Støtsoner | Beltesystemet


 

Begynnelsen til beltesystemet

Dan-rangeringen innen kampsport ble først brukt av Jigoro Kano grunnleggeren av judo. Kano behøvde ikke se langt etter et rangeringssystem. Han lånte ganske enkelt systemet, som ble brukt av den Japanske grunnskolen, hvor belterangering ble brukt i forskjellige idretter. Særlig ble dette brukt i svømming.

Det moderne graderingssystemet hadde sin start da Kano gav shodan (første sorte belte) til to av sine seniorstudenter; Shiro Saigo og Tsunejiro Tomita i 1883. Enda var det ikke noe grader mellom sortbelter (yudansha) og nybegynnere (udansha).

Først i 1886 begynte Kano å videreutvikle systemet med å la andre videregående bære sorte belter (obi). Disse beltene var ikke slik vi kjenner dem i dag. Kano hadde enda ikke intro-dusert judo-gien, så elevene hans trente i kimono (japansk drakt). De brukte da de brede beltene som blir brukt til en kimono. I 1907 introduserte Kano den moderne judo-gien med belte slik vi kjenner det i dag, men fortsatt bare med hvitt og sort belte. 

Rundt 1930 laget Jigoro Kano et nytt beltesystem spesielt for senior sortbelter. Kano valgte å gi 7. til 8. dan-belte vekselvis røde og hvite felt. Den hvite fargen ble valgt for renhet og den røde for trenings- og innsatsvilje for judoen. Rødt og hvitt er et symbol på Japan og er blitt brukt i judo helt siden Kano arrangerte det første mesterskapet i 1884.

Videre introdusere han et rødt belte til 9. og 10. dan. Han mente selv at det var ingen grunn til at det ikke skulle være noe høyere grad en 10. grad, men det er aldri blitt gitt noe høyere grad enn 10. dan i judo, som bare 15 personer har fått.

Her er noen linker om historien til beltesystemet og judo;

  • The history of the belt system (Engelsk)
  • The Judo Rank System (Engelsk)
  • 10th dans awarded by the Kodokan (Engelsk)

Mellomstadiet til vårt beltesystem

I april 1924 skrev Gichin Funakoshi ut det første sortbelte-sertifikatet i karate noensinne, ukjent til hvem. Jigoro Kano var en venn av Funakoshi, så vårt beltesystem stammer utvilsomt fra vennskapet mellom disse to.

Det første beltesystemet som ble kjent ute i verden var: 5. og 4. kyu hvitt, 3., 2. og 1. kyu brunt før sort belte kom som 1. dan. Andre farger enn brune og sorte belter ble først introdusert i Europa av Mikonosuke Kawaishi i 1935 da han begynte å instruere judo i Paris. Han følte at et farget beltesystem ville bedre motivere treningen til Europeerne. Fargene Kawaishi brukte var: hvitt, gult, oransje, grønt, blått og lilla før de etter hvert tradisjonelle brune og sorte beltene kom. 

Beltesystemet til Kawaishi ble nok adoptert over til karate på 50-tallet i Paris. Henry D. Plèe startet med karate i begynnelsen av 1950-tallet, nettopp i Paris, etter å ha blitt introdusert for karate av Rikutaro Fukudo. Plèe er ansett til å være den store pioneren innen karate i Frankrike og mange andre europeiske land, blant andre Storbritannia, Tyskland, og Italia. Så her er nok begynnelsen til det fargede beltesystemet vi har i karate i dag.

Da Alf Ronny Fagerland startet med karate i Stavanger Karateklubb under Egon Solem i 1977 var det hvitt belte frem til 6. kyu, først ved 5. kyu ble det gult belte. Videre ble det oransje, grønt, blått, brunt og sort belte (1. dan).

Dagens og vårt belte- graderingssystem

Der finnes utallige beltesystemer der ute i dag og vi vil ikke på noen måte prøve å gjengi noen av disse. Vi i National Karate Federation Norway (NKFN) og Sentrum Karateklubbene (SKK) følger et mye brukt system med 9. kyu med gul stripe videre blir det helt gult, oransje, grønt, to blåe, tre brune og så sort belte (1. dan).

For å ta sort belte i Norges Kampsport Forbund (NKF) må du være 16 år og for å ta 2. dan må du være minst 18 år. Ettersom elevene i dag begynner å trene allerede når de er 6 år gamle har vi i NKFN og SKK ikke noe nedre grense for 1. dan sort belte, men vi vil nok aldri gi sort belte til noen under 12 år.

For å ta 2. dan (nidan) må de være minimum 16 år (se tabellen under). Videre legger vi stor vekt på at en shodan-gradert elev må følge dojokun og være trofast til den sensei som gjennom flere år har brukt sin tid på å få dem opp og frem. De under 16 år vil først få diplomet et år etter graderingen, og de over 16 år vil få den etter 3 måneder.

Grad
NKFN
NKF
1. dan
16 år
2. dan
16 år
18 år
3. dan
21 år
21 år
4. dan
27 år
25 år
5. dan
35 år
30 år
 

I NKFN og SKK betyr et sort belte også en tillitserklæring mellom elev og sensei. Shodan kan oversettes med begynner. Det vil si at etter ditt sort belte begynner treningen for alvor og du skal begynne å gi av det du har lært. Det som ofte skjer er at sort belte er blitt et mål for mange, og når målet er nådd så slutter de å trene. Det er å snu alt på hode. Når du har bestått en eksamen etter mange års utdanning er det mest vanlig at vi vil bruke denne utdanningen til noe. Du er aldri utlærd
ved en bestått eksamen, men klar for det virkelige arbeidsliv. Dette gjør du ved å tilegne deg mer kunnskap og ved å videreutvikle deg selv i samme retning. Slik tolker vi i NKFN og SKK en shodan grad i Karate-do.

I gammel tid ble sortbeltet gitt til eleven, uten noe form for gradering og etter mange års trening, når sensei mente eleven fortjente dette. Om rangeringssystemet er kommet inn for å gi oss motivasjon eller om det hadde en økonomisk årsak skal være usagt. Men mange organisasjoner har dyre sortbelte graderinger, og i tillegg blir de pålagt å fullføre dyre dommerkurs.

Som om dette ikke er nok så opererer de med en strykprosent på kanskje 70-80 prosent. Dette bruker de igjen for å hevde at deres kvalitetsgrense er så høy. Vi i NKFN og SKK velger her en mellomting og vurderer eleven ut i fra hvor lenge han/hun har trent, ferdighet og lojalitet. Når sensei mener eleven er klar, så må eleven gå opp til en test. 

Noen organisasjoner trekker graden tilbake hvis vedkommende slutter eller begynner i en annen klubb. Ved utlevert NKFN diplomet vil eleven alltid være registrert hos oss med den graden som diplomet viser. Graderinger som er tatt i andre organisasjoner vil også bli vurdert godkjent.

Se forøvrig vårt graderings- og beltesystem.

 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions